Oleh Mas Edy
Marine Higher Education Institute
In progress Updated, 2 April, 2011
Noltime.com|Bahasa Inggris, catatan belajar-ku
Bahasa Inggris (edit by mas Edy)

Kumpulan Business Letter

I Business Letter

Saudara sebagai Nakhoda pada kapal MV Mojopahit, bebendera Indonesia, pada tanggal 26 Juni 1998 sekitar jam 02.50, kapal anda memasuki perairan pelabuhan Tg Perak, Surabaya. Sewaktu kapal sedang olah gerak guna merapat di dermaga Jamrut iutara, tg Perak, kapal dipandu oleh 2 (dua) kapal tunda dan Pandu Bandar yang bertugas pada waktu jam 03.00 Mr William S.

Karena kelalaian / keterlambatan pandu Bandar dalam memberikan aba – aba / perintah menyebabkan boulbous bow mengalami kerusakan kecil dan penyok sepanjang 1 meter, dengan kedalaman 40 cm. Akibat menggencet ujung dermaga pada waktu itu waktu menunjukkan jam 03.15 dan angin bertiup E’ly – 2.

Tugas anda sebagai Nakhoda MV Mojopahit, mempunyai kewajiban, membuat berita acara ( Statement of Fact) proses olah gerak kapal, dari jam 03.00 samapai dengan kapal menggencet dermaga pada jam 03.15, secara kronologis dalam bahasa Inggris yang baik.

———————————————————————————————————————

continue reading…