Skip to content

Archive

Tag: memuat
Oleh Mas Edy
Onboard 17 Oct 2011

 

Mate Receipt (Resi Mualim) :

ialah suatu  tanda terima  oleh  pihak kapal yang diberikan kepada pemuat muatan. Isi Resi ini menjadi dasar acuan pembuatan konosemen atau Bill of Lading ( B/L).
Jika muatan yang diterima di kapal tidak sesuai yang tercantum dalam resi mualim, maka mualim kapal harus membuat catatan khusus pada resi mualim tadi, atau dapat juga dibuatkan cargo damage report.
Resi mualim dibuat dengan beberapa copy, antara lain untuk agen, untuk kapal, untuk pemuat muatan dll yang dianggap perlu.

Letter of indemnity (Surat Jaminan) :
ialah  suatu  surat  pernyataan  yang  dibuat oleh sipemuat muatan yang mengakui akan adanya kerusakan – kerusakan muatan yang dimuatnya agar supaya dalam konosement tidak ditulis mengenai kerusakan – kerusakan tersebut, sehingga yang bersangkutan mendapatkan konosemen yang berisi ( Clean Bill of Lading ). Letter of Indemnity ini berguna bagi sipengangkut muatan untuk menghindari Claim ganti rugi, dan hanya diberikan bagi pemuat muatan yang sudah dikenal dan yang bonafide saja.

Tally Sheet (Daftar Isian Perhitungan):
ialah suatu buku/blangko yang dibuat khusus untuk mempermudah pencatatan jumlah barang yang dibongkar atau dimuat.

Cargo Manifest (Surat Keterangan Muatan) :
ialah berupa surat pernyataan dari Nakhoda mengenai seluk beluk muatan dikapalnya yang mencantumkan :
– Nama kapal & nomor pelayaran & nama Nakhoda.
– Pelabuhan muat & Pelabuhan Bongkar.
– Jenis muatan dan jumlah muatan serta beratnya.
– Dll

 

Jepret by Pak Charles,
Edit soal by mas edy Call me
Penyelesaian by Pasis Left hugComputerRight hug
Updated : 25/03/2011
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Untuk angk`15  Thumbs up
1.  …………… 
Gambar label-label yang harus dipasang pada muatan berbahaya :

a. Class 6 Poisson
Jawab: Gambar

Class 6 poison

continue reading…